İpsala Ticaret Borsası

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Başvuru İşlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilen kılavuz, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

 İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla kişiler sadece kendi adlarına başvuruda bulunabilmektedir.

 İade talebinin; vekil, veli, vasi, mirasçı vb. sıfatıyla yapılacak olması halinde başvurunun ilgili Vergi Dairesine fiziki ortamda (elden, posta vb.) yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf