İpsala Ticaret Borsası

Keşan Ticaret Borsası’ndan İhale İlanı. 29.08.2014 KEŞAN TİCARET BORSASI’NA AİT EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ’NDE BULUNAN 90,530,02 M2 TOPLAM YÜZÖLÇÜMLÜ 100 ADA 79 VE 82 PARSEL NOLU KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI ARSA VASIFLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR. İhale Konusu İş Keşan Ticaret Borsası’na ait, Edirne İli, Keşan İlçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan 90.530,02 m2 toplam yüzölçümlü, 100 Ada 79 ve 82 Parsel nolu konut dışı kentsel çalışma alanı içerisinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların kapalı zarf , açık ihale usulü ile KDV hariç 12.700.000,00 TL muhammel bedel ile satışı gerçekleştirilecektir. İhale Yeri Ve Zamanı İhale 24/09/2014 günü saat 14:00’da Keşan Ticaret Borsası Meclis Salonunda ve 2886 sayılı yasada belirtilen usulle yapılacaktır. Teklif Zarfları Teklif zarfları en geç 24/09/2014 günü saat 12:00’ a kadar evrak kayıt numarasıyla Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne teslim edilecek olup posta yoluyla teklif alınmayacaktır. İstekliler idari şartname ve ekleri dosyayı en geç 23/09/2014 günü saat 17:30’a kadar Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden 1.500,00 TL bedelle alabilirler. Geçici Teminat İş bu ihale için yatırılması gereken geçici teminat tutarı 381.000,00TL’ dir. Mevzuat Keşan Ticaret Borsası hiçbir ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. İLAN OLUNUR Keşan Ticaret Borsası Adres: Aşağı Zaferiye Mah. Zahireciler Caddesi No:6 Keşan/EDİRNE Telefon: 2847141087-7141301 Fax: 02847144293 Web: www.kesantb.org.tr kesantb@tobb.org.tr